Naprapati

Återställ de kroppsliga funktionerna och kroppshållningen med naprapati

Om naprapati

Jag har arbetat med naprapati i egen verksamhet sedan 1989 med mottagning numera i Luleå, Boden och Haraparanda. Jag utgår från din egen problematik och jobbar med att återställa de kroppsliga funktionerna, din kroppshållning och din arbetsplats för att optimera din kroppliga funktion. Naprapati är en manuell behandlingsform för bättre funktion och rörlighet i hela kroppen.

Boka tid för naprapati

Är du i behov av naprapati? Då är du varmt välkommen att boka tid hos en av mottagningarna jag är verksam i.

Boka tid!

Naprapati - en behandling med helhetssyn

Naprapaten behandlar både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Denna helhetssyn, där ortopedisk medicin kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens uppbyggnad och funktion, är själva kärnan i naprapatin. En naprapat arbetar främst med händerna och har flera manuella behandlingsformer att tillgå. Oftast kombineras ledinriktade behandlingstekniker, som manipulation och mobilisering med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. För att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen vanligen upp med individuella träningsprogram och råd om arbetsställningar. Vid sidan om beredskap för akuta vårdinsatser ryms även en rad förebyggande och rehabiliterande åtgärder inom ramen för denna breda manuella behandlingsform.

Vilka besvär behandlar en naprapat?

En naprapat förebygger, utreder och behandlar funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. När samspelet mellan muskler, leder och nervsystem inte fungerar optimalt uppstår smärta. Exempel på smärttillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater, är nackspärr, spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge samt skulder-, axel-, ländryggs-, ischias-, knä-, hälsene- och käkledsbesvär.

Effektiv smärtlindring

Naprapatens professionella omhändertagande, baserat på helhetssyn och en brett upplagd behandling, ger en effektiv smärtlindring för patienten. Därigenom möjliggörs en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket i sin tur gör naprapati intressant även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Hur går man tillväga i naprapati

Först ta bort smärtan, sedan se till att den inte kommer tillbaka. Behandlingen syftar primärt till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Därefter läggs vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som till exempel muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön. Det senare görs med individuellt anpassade träningsprogram, råd om arbetsställningar och i vissa fall utförs även arbetsplatsanalyser. Sammantaget gör detta naprapatin till ett mycket effektivt behandlingssystem där man först minskar smärtan, sedan återställer funktionen och slutligen ser till att förebygga framtida besvär.

Källa: Svenska Naprapatförbundet.